Het Gat van Scharendijke

Geplaatst 10 november 2018

Op 8 november 2018 besluit ik weer eens als toeschouwer bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.  Bij het doornemen van de amendementen en moties bij de algemene beschouwingen van 2018 was ik blij verrast dat eindelijk weer eens een raadslid de problematiek rondom “het gat van Scharendijke” op zich wilde nemen. Lijst Jet van Gent dient een motie in om er vanuit de gemeente aan te dringen bij Bouwbedrijf Boogert dat indien er niet snel gebouwd gaat worden er een bloementuin gecreëerd wordt op de plaats van de bouwkrater.

foto van de bouwput achter de schermen

https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/6990935/1/20181108_Lijst_JvG_motie_bouwput_Scharendijke 

Deze motie wordt uiteindelijk verworpen, LSD, CDA, SGP, CU, GroenLinks, VVD en  Lijst Haak stemden tegen en  alleen SP en D66 steunden Lijst Jet van Gent.

Voor er gestemd mag worden op de moties en amendementen mag elke fractie een betoog houden om zo duidelijk te maken dat de ingediende motie of amendement echt de moeite is om gesteund te worden.  Echter op het moment dat Jet van Gent haar betoog wil aanvangen, en zegt dat het gaat over artikelen uit de PZC, dus informatie die de inwoners van Scharendijken hebben ontvangen wordt haar grof de mond gesnoerd door de heer Lievense van fractie LSD. Opvallend is ook dat de heer Lievense betreffende deze motie het hoogste woord voert en aangeeft dat zijn fractie het ook zeer betreurt dat er nog altijd geen actie is ondernomen om het gat op te vullen. Ik persoonlijk vind het erg jammer dat de fractie van Leefbaar pas over deze blunder spreekt als nieuwbakken raadslid van Gent hierover haar mond open wil doen.

Na afloop heb ik een gesprek met Jet en ze overhandigt me haar betoog wat ze niet mocht uiten in de raadszaal en de links naar de stukken in de PZC. Hieronder heb ik haar betoog samengevat in een verhaaltje wat helaas geen sprookje is…

Op 9 december 2016 wordt de dorpsraad Scharendijke verteld dat Boogert vijftien recreatiewoningen en drie winkels gaat bouwen op de plek van de Plus in de Dorpsstraat en dat pas met de bouw wordt beginnen als 70% van het project is verkocht. Men verwacht dat na ongeveer anderhalf tot twee jaar de eerste sleutel wordt uitgereikt.

De inwoners van het dorp houden hun hart vast, hoe lang zullen ze tegen een braakliggend stuk grond in hun dorp aan moeten kijken als er zulke rare afspraken worden gemaakt?

“Er komt geen gat van Scharendijke” belooft wethouder Jacqueline van Burg op 28 maart 2017,  eind mei wordt de vergunning uitgegeven en binnen twee maanden zal worden begonnen met de bouw!  Drie maanden later 11 juli 2017 wordt het nog altijd braakliggende terrein  opgevrolijkt met een wandschildering.

Blik op de beschilderde schutting vanaf het terras van de Surfinn

Twee oktober 2017 wordt officieel aangekondigd dat het gat van Scharendijke zal worden opgevuld met negentien woningen en drie commerciële ruimten, hier wordt duidelijk gemaakt dat de nieuwbouw begint zodra de helft van het aanbod is verkocht.

In januari 2018 klagen dorpsbewoners dat ‘ de bomkrater snel bebouwd moet worden,  “Wethouder Verseput heeft beloofd dat er binnen drie maanden gebouwd zou worden”,  zegt een boze Scharendijkenaar “En nu zijn we al meer dan een jaar verder.”

blik op de Dorpsstraat in Scharendijke

In april 2018 nemen enkele gedupeerden via mevrouw van Gent contact op met Boogert om te vragen of zij op eigen kosten een bloementuin mogen creëren op de plaats van “het Gat”. De aannemer geeft aan dat hij hier geen toestemming voor wil geven en belooft telefonisch aan van Gent om in het najaar te beginnen met de bouw.

In de reactie van Jacqueline van Burg, wethouder leefomgeving op de motie van Jet van Gent, wordt aangegeven dat in de overeenkomst met Boogert de volgende afspraken zijn gemaakt;

Binnen twee maanden nadat de omgevingsvergunning voor het bouwen van de locatie Dorpsstraat onherroepelijk is geworden, heeft Exploitant de verplichting te starten met de voorbereidingswerkzaamheden voor de realisatie van initiatief op de locatie Dorpsstraat 9-17, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2.

  • Exploitant verplicht zich het initiatief in uiterlijk drie jaren na het onherroepelijk worden van de verleende omgevingsvergunningen gerealiseerd te hebben. Uiterlijk 22 mei 2020 gerealiseerd.
  • Het woonrijp maken vindt plaats binnen een half jaar nadat de bebouwing is gerealiseerd.

 

ruimte genoeg achter de schermen voor een prachtige bloementuin

Inmiddels is het november en nog altijd is er geen aanstalten gemaakt om te gaan bouwen, sterker nog, het blijkt dat in de omgevingsvergunning staat dat de bebouwing van het Gat van Scharendijke uiterlijk 22 mei 2020 gerealiseerd moet zijn. Dit betekent waarschijnlijk dat de ondernemers en hun gasten nog eens anderhalf jaar tegen de schutting aan moeten kijken… Zoals u begrijpt is dit ontoelaatbaar, hoe leuk de schutting ook is beschilderd. Vandaag, zaterdag 10 november vind ik in de PZC een stukje dat inderdaad in het voorjaar van 2019 de eerste paal de grond in gaat en in 2020 de bouw gereed zal zijn.

Er zijn al veel beloftes gedaan aan Scharendijke, ik ben benieuwd wat van deze nieuwe belofte wordt waargemaakt!

Was getekend;

een kritische toehoorder van de raadsvergadering